Tamir ve Geliştirme

  • Adres:

    Ziya Gökalp, Tormak Sanayi Sitesi, Z - 37 Blok 34490 İkitelli Osb/Başakşehir/İstanbul

  • İletişim:

    Telefon: +90 212 497 2255
    E-Posta: info@mercurymakina.com

Tamir ve Geliştirme

Çalışmalarımızda, makinalarda ve makina elemanlarında meydana gelen arızaların tespitinde takoz (transducer) analizinin kullanımı ve faydaları sunulur. Makina veya teçhizatın sürekli gözlenmesi ve işlem görme şartlarının ve bunların zamanla gelişiminin analiz edilmesini içeren ve esas olarak transducer analiz metodu kullanılan kestirimci bakım irdelenmiştir. Örnek   uygulama   olarak transducerlerde meydana gelen arızalar incelenmiş ve titreşim analiz sonuçları grafiksel olarak verilmiştir.

Tamir bakım faaliyetlerindeki aksaklıkların üretim akışı, verimlilik ve  dolayısıyla maliyetler üzerindeki etkilerini şöyle özetleyebiliriz:

Makinelerin ve onları çalıştıran işçilerin boş kalmaları Dolaylı işçilik ve imalat genel masraflarının artması Müşteri taleplerinin karşılanamaması, satışlarda  düşmeler Iskarta oranının artması, kalitenin düşmesi zamanında teslim edilememesi yüzünden  müşteriyi kaybetme veya tazminat ödeme